BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM

Chủ tịch HĐQT bên bằng chứng nhận.
Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng là thành viên của

HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM.

Posted in Thông Tin Y Khoa.