Ung thư tử cung có thể bị đẩy lùi

Nếu tiêm vắcxin và khám sàng lọc được áp dụng rộng rãi, ung thư cổ tử cung có thể biến mất tại 149 nước. Mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn nửa triệu phụ nữ […]